(+34) 938 866 230 inac@inacsl.com

Serveis

Aportem als nostres clients solucions basades en l’automatització i en els sistemes de control industrials, tant per a maquinària individual com per a grans línies de producció. Tenim experiència en projectes de nova creació i en actualització de maquinària o línies ja existents.

inac_industria
inac_automatitzacio

Escoltem al nostre client i li dissenyem un projecte a mida, personalitzat, que s’adeqüi als seus gustos i necessitats. Li oferim un servei integral que li aporti solucions als problemes i majors beneficis industrials.

 • Estudi de la viabilitat de la solució, conjuntament amb el client.
 • Elaboració del projecte tècnic (memòria tècnica, arquitectura de l’automatització, esquemes elèctrics).
 • Selecció d’equips i sistemes de primeres marques del mercat com Siemens, Allen Bradley i Schneider.
 • Llançament i execució del projecte.
 • Instal·lació i posada en funcionament.
 • Seguiment i servei postvenda.

Per garantir i optimitzar el rendiment dels equips dels nostres clients, implementem les tecnologies digitals a la indústria (Big Data, l’hiperconnectivitat, indústria intel·ligent, The Internet of Things…). D’aquesta manera, la Indústria 4.0 ens aporta múltiples avantatges:

 • OEE: Increment de la capacitat productiva i millora dels costos de producció.
 • Millora dels fluxos d’informació i major control dels processos de producció.
 • Capacitat de resposta immediata via control remot a través d’una xarxa privada virtual (VPN), utilitzant la infraestructura d’internet.
 • Tractaments predictius i preventius de la maquinària.
 • TQM: Gestió de la qualitat per millorar la producció.

Al nostre taller, equipat amb l’última tecnologia, es preparen els armaris elèctrics (mecanització, cablejat, muntatge, etc..) i l’ensemblatge de tots els equips i materials que configuren els sistemes de control industrials.

 • Disseny d’esquemes elèctrics segons la normativa vigent.
 • Equips i sistemes de primeres marques del mercat com Siemens, Allen Bradley i Schneider.
 • Taller equipat amb eines i maquinària d’última generació.
 • Producció automatitzada per a la fabricació d’armaris elèctrics.
 • Flexibilitat en els terminis d’entrega.

Comptem amb un equip de professionals especialitzats en la instal·lació i el muntatge de la maquinària a camp.

 • Muntatge de tot tipus de canalitzacions per mànegues.
 • Cablejat de motors, sensors i peces que han de ser connectats a l’armari elèctric.
 • Etiquetatge de tots els elements que formen l’automatització, perquè siguin de fàcil identificació amb la documentació tècnica.

Fem aplicacions de PLC (Programmable Logic Controller) de diferents envergadures: des de les més bàsiques per a l’execució de maniobres senzilles, fins als Controladors Lògics Programables aplicats a grans xarxes d’autòmats per controlar complexos processos de producció.

La nostra oficina tècnica treballa amb els millors sistemes SCADA & HMI (Interface Home-Màquina) que comuniquen l’operador amb la màquina i faciliten la transmissió d’ordres de funcionament, visualització de resultats i coneixement de la situació de producció en temps real. La nostra prioritat és que l’entorn de treball sigui amigable per a l’usuari.

Durant l’execució del projecte, els nostres tècnics preparen les xarxes de comunicació i els busos de camp amb l’objectiu d’aconseguir un flux automàtic de dades entre els diferents equips que integren la instal·lació. Així, complementen els sistemes controlats amb PLC, formant un conjunt eficaç de gestió automàtica del procés.

Tenim una àmplia experiència en diferents busos de camp (Profibus, Profinet, Modbus), així com amb xarxes SAFE.

Comptar amb una maquinària industrial que incorpori les més modernes i recents innovacions tecnològiques atorga un salt qualitatiu a les empreses: milloren la precisió en la realització de tasques complexes, redueixen costos de plantilla i guanyen temps. Així, doncs, l’actualització constant de la maquinària és un factor determinant per a la supervivència de la indústria.

 • Adequació dels sistemes de control a les necessitats actuals de la producció.
 • Adequació a la normativa de seguretat amb màquines.